עמוד:161

15 בבית הספר ירדן מדדו את גובהם של כל התלמידים בכיתות ט . ( בסנטימטרים שלמים ( . הנתונים מוצגים בדיאגרמת עמודות ובדיאגרמת עוגה . א . כמה תלמידים לומדים בכיתות ט בבית הספר ירדן ? הסבירו . ב . השלימו את הנתונים החסרים בכל אחת מהדיאגרמות : בדיאגראמת העוגה - אחוזים ; בדיאגרמת העמודות - מספרים מדויקים . הסבירו . ג . מהו הגובה השכיח ביותר בקרב תלמידי כיתות ט בבית הספר ירדן ? ד . האם ניתן לדעת לפי הדיאגראמות מהו הגובה הממוצע ? אם כן - מהו , אם לא - הסבירו . 16 רון הציע להציג את הנתונים שבמשימה 15 באמצעות הגרף שלפניכם . א . האם ניתן להציג את הנתונים בדרך שהציע רון ? הסבירו . ב . הסבירו את צורת הגרף שהתקבלה . במשימה 15 אין ערכי ביניים בציר האופקי , ולכן אין משמעות לקו המחבר בין הנקודות . לעתים מחברים נקודות בקו גם כאשר אין משמעות לערכי הביניים כדי לראות בצורה ברורה יותר מגמות כלליות . התפלגות הגובה של תלמידי כיתות ט התפלגות הגובה של תלמידי כיתות ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר