עמוד:160

13 לפניכם שתי דיאגרמות עיגול המתארות את סדר היום של יוסי ושל תמר . א . באילו פעילויות יוסי ותמר משקיעים את אותו הזמן בערך ? ב . באילו פעילויות יש הבדל גדול במשך הזמן שכל אחד מהם משקיע ? ג . לאיזו פעילות יוסי מקדיש 4 % מזמנו , ולאיזו פעילות תמר מקדישה 4 % מזמנה ? ד . מצאו עוד שתי פעילויות ( אחת של תמר ואחת של יוסי ) שלהן יוסי ותמר מקדישים את אותו הזמן . ה . מה תוכלו לומר על הרגליה של תמר בהשוואה להרגליו של יוסי ? 14 לפניכם דיאגרמת עיגול . א . מה מתארת דיאגרמת העיגול ? ב . מהי ההוצאה הגדולה ביותר של משפחה ב2009– לפי הדיאגרמה ? מהי ההוצאה הקטנה ביותר ? ג . ציינו כל הוצאה המהווה כ 3 % – מההוצאה הכללית של משפחה . ד . מהו אחוז ההוצאות הקשורות בדיור מכלל ההוצאות של משפחה ? ה . משפחת לוי מוציאה ₪ 7 , 000 בחודש . מהו הסכום שהמשפחה מוציאה לדיור ? לתחבורה ותקשורת ? ו . אחד הילדים במשפחת לוי עבר מגן פרטי לגן עירוני , ולכן הוצאותיה לחינוך , תרבות ובידור קטנו ב . 90 % – באיזה סכום קטנה ההוצאה המשפחתית בכל חודש ? ז . משפחת רשף רוצה לחסוך בהוצאות . איזה מהשינויים הבאים עליה לבצע כדי להביא לחיסכון הגדול ביותר ? מעבר לדירה ששכר הדירה שלה זול יותר . ויתור על הצגות , סרטים ומופעי בידור . קניית בגדים במכירות סוף עונה בלבד . ח . לפי הדיאגרמה ההוצאה לבריאות היא כ 5 % – מכלל ההוצאות של משפחה . האם עובדה זו מעידה על כך שבכל המשפחות הוצאה זו קטנה יחסית ? הסבירו . הוצאות לתצרוכת של משקי הבית 2009

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר