עמוד:158

10 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחלקת את היישובים בארץ לאשכולות לפי רמה חברתית-כלכלית . באשכול 10 נמצאים היישובים ברמה החברתית-כלכלית הגבוהה ביותר , ובאשכול 1 נמצאים היישובים ברמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר . לפניכם דיאגרמת עמודות : א . כמה אחוזים מבוגרי התיכון ביישובים השייכים לאשכולות 2-1 ממשיכים בלימודים אקדמיים באוניברסיטה ? במכללה אקדמית ? בכל המוסדות האקדמיים ? ב . כמה אחוזים מבוגרי התיכון ביישובים השייכים לאשכולות 10-9 ממשיכים בלימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה ? במכללה אקדמית לחינוך ? בכל המוסדות האקדמיים ? ג . יואב גדל ביישוב השייך לאשכולות היישובים , 2-1 ומיכל גדלה ביישוב השייך לאשכולות היישובים . 6-5 למי משניהם יש סיכוי גבוה יותר להמשיך בלימודים גבוהים ? הסבירו . ד . איתמר טוען שגרף זה משקף את הפערים החברתיים בישראל . הסבירו את טענתו . ה . מה ניתן לומר על בוגרי התיכון הממשיכים בלימודים במכללה האקדמית לחינוך ? הסבירו ממצא זה . המשך לימודים גבוהים של מסיימי חטיבה עליונה , לפי רמה חברתית-כלכלית ( אשכול )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר