עמוד:156

7 הגרף שלפניכם מתאר את השינוי שחל באוכלוסיית הארנבים ( גרף אדום ) והזאבים ( גרף כחול ) במקום מסוים בשנים . 2010-1910 א . תארו את השינוי בגודל אוכלוסיית הארנבים והזאבים במשך השנים . ב . האם ניתן לראות קשר בין הגדלים של שתי האוכלוסיות ? נסו להסביר זאת . ג . מה אפשר לומר על כמויות הזאבים והארנבים בנקודות שבהן הגרפים חותכים זה את זה ? ד . בתקופה מסוימת נערך ניסוי - לספק מזון לזאבים כדי שלא יתמעטו . לאחר זמן מסוים הוחלט שכמות הזאבים מסכנת את האיזון באזור , והניסוי הופסק . שערו באיזו תקופה נערך הניסוי ומתי הופסק . הסבירו . 8 לפניכם גרף המייצג את הטמפרטורה בגובה פני הקרקע ובעומק של כ61– ס " מ . א . באיזה יום בערך הטמפרטורה בגובה פני הקרקע מקסימלית ? מינימלית ? ב . באיזה יום בערך הטמפרטורה בעומק 61 ס " מ מקסימלית ? מינימלית ? ג . מה ההפרש בערך בין הטמפרטורה המקסימלית לטמפרטורה המינימלית בכל אחד מהעומקים ? ד . הסבירו את ההבדלים שמצאתם בסעיף ג . ה . 1 בין אילו ימים השינויים בטמפרטורה קטנים - בגובה פני הקרקע ובעומק 61 ס " מ ? 2 בין אילו ימים השינויים בטמפרטורה גדולים - בגובה פני הקרקע ובעומק 61 ס " מ ? ו . שערו איך ייראה גרף המתאר את הטמפרטורה בעומק 150 ס " מ . הוסיפו גרף זה לתרשים . טמפרטורות הקרקע אוכלוסיות הזאבים והארנבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר