עמוד:155

ניתן לסרטט מספר גרפים באותה מערכת צירים . כך קל יותר להשוות ביניהם ואפשר לבחון קשרים בשינויים שבין הגרפים . הגרפים השונים ניתנים לייצוג על אותה מערכת צירים רק אם הם מתייחסים לאותם משתנים . דוגמה במשימה 5 שני הגרפים מתייחסים לציונים של מבחני המיצ " ב בשנים תשס " ח-תשע " א , וכל גרף מייצג את ההישגים של שכבת גיל מסוימת . 6 לפניכם גרף 1 המתאר את כניסות התיירים לישראל . א . כמה תיירים ( בערך ) נכנסו לישראל בשנת ? 1981 ב . מתי ( בערך ) נכנסו לישראל 1 , 500 , 000 תיירים ? ג . מהי מגמת הגרף ? הסבירו מגמה זו . ד . תארו במילים את השינויים שחלו בכניסות התיירים לישראל . התייחסו לעליות ולירידות של הגרף ולקצב ההשתנות שלהן . ה . נסו להסביר לפי האירועים את מגמות הגרף . ו . בגרף 2 נוספו נתונים על יציאות של ישראלים לחו " ל . תארו את השינויים שחלו ביציאות , והשוו בין שני הגרפים - יציאות וכניסות . ז . מתי חל השינוי המשמעותי בדפוס היציאה של ישראלים לחו " ל ? חפשו הסבר לשינוי זה במקורות מידע שונים . כניסות תיירים לישראל ויציאת ישראלים לחו " ל כניסות תיירים לישראל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר