עמוד:154

4 לפניכם דיאגרמה הלקוחה מתוך אתר האינטרנט של משרד האוצר . א . מהו נושא הגרף ? ב . מה מציינות הפרוסות השונות ? ג . מהו אחוז הכנסות המדינה ממסים ישירים ? ד . מהו אחוז הכנסות המדינה ממענקים מחו " ל ? ה . איזה מקור הכנסה מהווה כ 10 % – מהכנסות המדינה ? ו . איזה אחוז מההכנסות הוא ממסים ? בדיאגרמת עוגה משתמשים בדרך כלל כשרוצים לתאר חלקים שונים של משתנה אחד . ( לדוגמה : חלוקה של הוצאות לסוגים שונים ( . העוגה כולה מהווה , 100 % וכל פרוסה מהווה חלק שונה של המשתנה . בדרך כלל בכל חלק רשום חלקו היחסי באחוזים מהשלם . כאשר קוראים דיאגרמת עוגה , יש לבדוק מספר מאפיינים : הכותרת המגדירה את הנושא . החלקים המיוצגים בפרוסות השונות בעוגה . הערך של כל פרוסה באחוזים . סכום הפרוסות הוא . 100 % השוואת נתונים והסקת מסקנות מגרפים 5 הוספנו לגרף שבמשימה 3 את ציוני מבחני המיצ " ב של תלמידי כיתות ה . א . מהו נושא הגרף ? ב . מה מייצגות העמודות הסגולות ומה מייצגות העמודות הירוקות ? ג . השוו בין הציון הממוצע בכיתות ח לציון הממוצע בכיתות ה בכל אחת מהשנים תשס " ח-תשע " א . ד . מה ניתן להסיק מהציונים הממוצעים שהתקבלו בכיתות ה בשנים האלו ? ה . מה ניתן להסיק מהציונים הממוצעים שהתקבלו בכיתות ח בשנים האלו ? ו . מה ניתן להסיק לגבי ההצלחה של תלמידי כיתות ח לעומת תלמידי כיתות ה במבחני המיצ " ב במתמטיקה בשנים האלו ? התפלגות הכנסות המדינה לשנת 2010

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר