עמוד:153

גרף קווי מוצג במערכת צירים ומתייחס לשני סוגי משתנים : משתנה המיוצג בציר האופקי ) נהוג לקרוא לו משתנה בלתי תלוי . ) משתנה המיוצג בציר האנכי ) נהוג לקרוא לו משתנה תלוי מכיוון שערכו תלוי בערך המשתנה האחר . ( בקריאה של גרף קווי יש לבדוק מספר מאפיינים : הכותרת המגדירה את הנושא . איזה משתנה מיוצג בציר האופקי , מהם הערכים של משתנה זה ובאילו יחידות הוא נמדד . איזה משתנה מיוצג בציר האנכי , מהם הערכים של משתנה זה ובאילו יחידות הוא נמדד . הנתונים המופיעים בגרף - מהו הנתון הגדול ביותר ? הקטן ביותר ? האם אפשר לראות מגמות בנתונים ? מה משמעות הדבר ? מה הסיבה לכך ? שימו לב : לא תמיד אפשר לדעת לפי הגרף מהי הסיבה למגמה הנראית , ויש לחפש נתונים והסברים נוספים . 3 התבוננו בגרף שלפניכם וענו על השאלות : א . מהו נושא הגרף ? ב . מהו המשתנה המיוצג בציר האופקי ? מהו המשתנה המיוצג בציר האנכי ? ג . מהו הציון הממוצע במבחן המיצ " ב במתמטיקה בכיתות ח בשנת תשס " ט ? ד . באיזו שנה התקבל הציון הממוצע הנמוך ביותר ? באיזו שנה התקבל הציון הממוצע הגבוה ביותר ? ה . האם ניתן להסיק מהגרף כי המבחן בשנת תשע " א היה הקל ביותר ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר