עמוד:152

קריאת גרפים ודיאגרמות מה נלמד ? השוואת נתונים והסקת מסקנות מגרפים ניתוח ביקורתי של גרפים . 1 צריכת החשמל בבית משפחת שטרום בשנה האחרונה הייתה 5 , 781 קוט " ש . במהלך השנה התפלגה צריכת החשמל כך : בתאריכים 578 : 23 / 11-20 / 9 קוט " ש ; בתאריכים 1 , 324 : 21 / 1-24 / 11 קוט " ש ; בתאריכים 1 , 285 : 20 / 3-22 / 1 קוט " ש ; בתאריכים 695 : 19 / 5-21 / 3 קוט " ש ; בתאריכים 847 : 22 / 7-20 / 5 קוט " ש ; בתאריכים 1 , 052 : 19 / 9-23 / 7 קוט " ש . א . נסו להציג את הנתונים כך שיהיה לכם נוח לראותם בבירור וענו על השאלות : 1 מתי הייתה צריכת החשמל הגדולה ביותר ? 2 מתי הייתה צריכת החשמל הקטנה ביותר ? 3 האם ניתן להבחין במגמה כלשהי בצריכת החשמל ? כיצד ניתן להסביר מגמה זו ? ב . האם אפשר להציג את הנתונים בדרך נוספת ? תזכורת קוט " ש ( קילו ואט שעה ) - יחידת מידה לצריכת חשמל . קל יותר לנתח נתונים בעזרת ייצוג גרפי , מפני שהייצוג החזותי מאפשר גם לראות בבירור את הנתונים וגם לזהות קשרים ומגמות בנתונים . 2 לפניכם גרף : א . הסבירו במילים מה מתאר הגרף . ב . מה הייתה הטמפרטורה הגבוהה ביותר במהלך המדידה ? הטמפרטורה הנמוכה ביותר ? ג . מתי הטמפרטורה הייתה 16 מעלות צלסיוס ? ד . בין אילו שעות הייתה עלייה בטמפרטורה ? בין אילו שעות הייתה ירידה בטמפרטורה ? ה . מה אפשר לומר על קצב עליית הטמפרטורה בשעות 11-8 לעומת קצב עליית הטמפרטורה בשעות ? 15-11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר