עמוד:150

48 א . הנקודה D היא נקודה כלשהי על הבסיס AB של המשולש שווה–השוקיים . ACB הוכיחו כי . CD < CB ב . AB הוא הבסיס של המשולש שווה–השוקיים . ACB הנקודה D נמצאת על המשך הבסיס . הוכיחו כי . CD > CB 49 בכל סעיף מתוארים אורכי הצלעות של משולש ABC ( בסנטימטרים . ( לכל תיאור : 1 קבעו את טווח הערכים האפשריים של . x 2 הציגו שתי דוגמאות אפשריות של אורכי צלעות של המשולש . 50 בכל סעיף כתבו את הגדלים המסומנים במשתנה בסדר עולה ( משמאל לימין . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר