עמוד:148

40 א . בכל סרטוט קבעו את טווח הערכים האפשריים של . x ( כל הגדלים בסנטימטרים ( . ב . בכל סרטוט בטאו באמצעות a את טווח הערכים האפשריים של . x ( כל הגדלים בסנטימטרים ( . 41 בכל סעיף קבעו אם קיים משולש המתאים לתיאור . הוכיחו את קביעתכם א . משולש שאחת מצלעותיו גדולה פי 4 מצלע שנייה ופי 2 מהצלע השלישית . ב . משולש שאחת מצלעותיו גדולה ב4– ס " מ מצלע שנייה וקטנה ב2– ס " מ מהצלע השלישית . ג . משולש ששתיים מצלעותיו שוות באורכן והצלע השלישית גדולה פי . 2 ד . משולש שהיחס בין אורכי הצלעות שלו הוא . 2 : 3 : 4 42 א . P היא נקודה כלשהי על הצלע CB של המשולש . ABC הוכיחו : AP + PB < AC + CB ב . K היא נקודה כלשהי בתוך המשולש . ABC הוכיחו : AK + BK < AC + BC הדרכה : האריכו את הקטע AK עד לצלע . BC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר