עמוד:147

35 הנקודה D היא אמצע הבסיס AB במשולש שווה–השוקיים . ABC הוכיחו : I AD < AC ב I AB < 2 AC א 36 הנקודה E היא אמצע הצלע AC במשולש DE ? AC ; ABC הוכיחו : | BC > AB ב I AD = DC א 37 לכל שלישייה של אורכים קבעו אם הם יכולים להיות אורכי צלעות של משולש . נמקו . 6 ס " מ , 5 ס " מ , 7 ס " מ | ג 2 ס " מ , 3 ס " מ , 1 ס " מ | א 1 ס " מ , 7 ס " מ , 5 ס " מ | ד 3 ס " מ , 3 ס " מ , 3 ס " מ | ב 38 במשולש שווה–שוקיים אורך אחת הצלעות הוא 5 ס " מ ואורך צלע אחרת הוא 12 ס " מ . קבעו איזו מהצלעות היא בסיס המשולש ואיזו היא שוק . נמקו . 39 בכל סעיף מתוארים אורכי הצלעות של משולש ( בסנטימטרים . ( לכל תיאור : 1 הציעו שני ערכים אפשריים של 2 . x כתבו את טווח הערכים האפשריים של . x דוגמה אם אורכי הצלעות של משולש ( בסנטימטרים ) הם 14 , 8 ו , x– צריכים להתקיים שלושת האי–שוויונות : הצלע השלישית יכולה להיות בכל אורך שגדול מ6– ס " מ וקטן מ22– ס " מ . | x , 15 , 12 ד | 3 , 9 , x ג | 7 , 7 , x ב | 5 , 7 , x א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר