עמוד:144

28 במקבילית ABDC נתון : BC < AD הוכיחו ב א ? C C 1 > > : ? D A 1 . . ג . ? ? DBA היא ? זווית קהה . CD 29 הוא תיכון במשולש . ABC נתון : CA > CB א . הוכיחו 1 ? B > ? A 2 : AC > AD ב . המשיכו את התיכון כאורכו ( מעבר לנקודה ( D עד לנקודה P וקבעו את סוג המרובע 2 . APBC הוכיחו כי . ? > ? BD 30 הוכיחו הוא כי תיכון הצלע לצלע AB קצרה AC במשולש מהצלע ? B 1 > ? B 2 ; . BC הדרכה : האריכו את התיכון כאורכו . 31 AD תיכון לבסיס במשולש שווה–השוקיים . ABC הנקודה E נמצאת על השוק AC כך ש DE ? AC– ( ראו סקיצה AD . ( וBE– נחתכים בנקודה . F הוכיחו : ג ב א ? B 1 DE < < < ? E DC BE . . . ו ד ה ? ? F F 1 > > ? ? > DAC BAD . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר