עמוד:143

25 א . CE חוצה זווית הראש במשולש שווה–השוקיים ABC ( ראו סרטוט . ( 1 הוכיחו כי . A ? > CE ב . איילת טוענת : כל קטע המחבר את הקדקוד של זווית הראש עם נקודה כלשהי על בסיס המשולש - קטן באורכו מאורך השוק . לפניכם מהלך ההוכחה שכתבה איילת . השלימו את הנימוקים . נתון : ABC משולש שווה–שוקיים - F , ( AC = BC ) נקודה כלשהי על הבסיס AB ( ראו סרטוט . ( 2 צ " ל : CF < CB איילת אומרת : אני רואה שהמשולש FBC כולל את הצלעות CF ו , CB– לכן אנסה ליישם בתוך המשולש הזה את המשפט על הקשר בין צלעות לזוויות במשולש . 26 BD חוצה זווית B במשולש BA > BC , ABC ( ראו סקיצה . ( האם הזווית ADB היא זווית חדה , ישרה או קהה ? הוכיחו את קביעתכם . BD 27 הוא תיכון במשולש ABC ( ראו סקיצה . ( א . 1 הוכיחו < < ? ? ABC C 3 כי B 2 אם B היא ? ? זווית > חדה BD אז : . ב . הוכיחו כי ? אם , BD = DC אז ? ABC הוא משולש ישר–זווית . ג . הוכיחו כי אם , BD < DC אז ? ABC היא זווית קהה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר