עמוד:142

22 א . הנקודות G , D , F וE– נמצאות על הישר , a והנקודה C נמצאת מחוץ לישר . השתמשו בסרגל וענו : 1 מהו המרחק בין הנקודה C לנקודה 2 ? F מהו המרחק בין הנקודה C לנקודה 3 ? D מהו המרחק בין הנקודה C לנקודה 4 ? G מהו המרחק בין הנקודה C לנקודה ? E ב . איזה מהקטעים בסרטוט שווה למרחק בין הנקודה C לישר ? a תזכורת המרחק בין נקודה לישר הוא אורך האנך מהנקודה לישר . בסרטוט : אורך הקטע PM הוא המרחק בין הנקודה P לישר . a אורך האנך מנקודה לישר הוא המרחק הקצר ביותר בין הנקודה הנתונה לנקודה כלשהי על הישר . ג . הוכיחו או הפריכו את הטענה : הגובה לצלע במשולש קטן מכל אחת משתי הצלעות האחרות . 23 AD הוא גובה במשולש . ABC נתון : A 1 > A 2 הוכיחו את הטענות : | AD < AB א | | | ? B CD < < > ? C AC AC ד ב ג 24 CD הוא גובה במשולש , ABC והוא נמצא בתוך המשולש . הוכיחו את הטענות : | CD < BC א | CD < AC ב | AC > AD ג | AB < AC + BC ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר