עמוד:141

18 במשולש הוכיחו AC > BC או הפריכו A 1 , שבסקיצה ? את C 1 < הטענות ? נתון : : א ב . ? ACB < ? < BAC . ד ה AD < > DC . . ג . AD = BD ו . DC > BD ז . היקף המשולש ADC גדול מהיקף המשולש . BDC 19 האם קיים משולש ABC המתאים לתיאור ? בשלושה מחמשת הסעיפים שלפניכם לא קיים משולש כזה . מצאו א ג ב 90 10 10 ° . . . את ס ס " " = מ מ שלושת , , 3 , AB = = ? ס הסעיפים 8 7 " מ ס ס " " = מ מ , BC AC = = והסבירו , , 5 ס ° ° " מ 108 25 מדוע C = = = לא , ? קיים 30 ° משולש ? B = שמתאים לתיאור . ד . 4 ס " מ 4 , AB = ס " מ 7 , AC = ס " מ C = 126 ° , ? BC = ה . ? AB < BC , ? B = ? C = 70 ° 20 הוכיחו : א . במשולש ישר–זווית אורך היתר גדול מאורכו של כל ניצב . ב . במשולש קהה–זווית הצלע הארוכה ביותר היא זו שמול הזווית הקהה . ג . הזוויות שליד הצלע הארוכה ביותר במשולש הן זוויות חדות . 21 במשולש ABC נתון : AB = AC הנקודה D נמצאת על המשך הצלע AC ( מעבר לקדקוד , A כמו בסרטוט . ( הוכיחו : א . AB > BC ג . BC < DB ב . AB < DB ד . DC > DB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר