עמוד:136

3 נתון הוכיחו ? BCE > ? 2 > ACD : 1 : 4 הקטע DE מקצה על המשולש ABC משולש שווה–צלעות BDE ( כמו בסקיצה . ( נתון : DC < AE א . הוכיחו כי . BC < AB ב . האם ייתכן שהמשולש ABC הוא משולש חד–זוויות ? האם ייתכן שהוא ישר–זווית ? שהוא קהה–זווית ? האם ייתכן שהוא שווה–שוקיים ? הסבירו . 5 הקטעים AM וBN– נחתכים בנקודה . O נתון : BO = MO AO > NO א . הוכיחו : AM > BN ב . נחבר את הנקודות A וB– וכן את הנקודות M ו . N– נתון : BN > MN ו AB > BN– לכל טענה ציינו אם היא נכונה או לא נכונה או שלא ניתן לדעת . הסבירו . MN < AB 3 AM > AB 2 AM > MN 1 אם גודל א גדול מגודל ב , וגודל ב גדול מגודל ג , אז גודל א גדול מגודל ג . בכתיב אלגברי : אם a > b ו b > c– אז . a > c

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר