עמוד:135

ג . אי–שוויונות במשולש מה נלמד ? אי–שוויונות בגאומטרייה מול צלע גדולה יותר במשולש נמצאת זווית גדולה יותר אי–שוויון המשולש . אי–שוויונות בגאומטרייה 1 הנקודות D , M , K , A וB– נמצאות על ישר אחד . הקטע BD קצר מהקטע . AK הנקודה M היא אמצע הקטע . KD נמקו כל אחת מהטענות : בלימודי האלגברה למדתם לפתור אי–שוויונות על ידי ביצוע אותן פעולות על שני האגפים . בעיסוק באי–שוויונות הסתמכנו על העיקרון הזה : אם , a > b אז לכל מספר חיובי c מתקיים : c a + c > b + c a : c > b : c a - c > b - c ביחידה זו נלמד תכונות נוספות של אי–שוויונות , והפעם נעסוק בהם בהקשר גאומטרי . 2 הנקודות D , K , A וB– נמצאות על ישר אחד . נתון : AD < BK הוכיחו : AK < BD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר