עמוד:133

38 האם הקטע DF הוא קטע אמצעים במשולש ? ABC 39 הנקודה P היא אמצע הצלע AC במשולש . ABC נתון : 4 ס " מ 10 , AB = ס " מ PL || AB , PK || BC , BC = מצאו את היקף המרובע . BKPL 40 בטרפז ABDC הנקודה F היא אמצע השוק , AC והנקודה P נמצאת על הבסיס . CD צלעות המשולש ABP חותכות את הקטע FG בנקודות K וM– ומחלקות אותו לשלושה קטעים שווים . ידוע כי . FG || AB א . הוכיחו : KM 1 הוא קטע אמצעים במשולש 2 . ABP הקטעים AP וBP– מחלקים את ABDC לשלושה משולשים חופפים . 3 המרובע ABPC הוא מקבילית . GD = BG 4 ב . נתון : 2 ס " מ . KM = מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר