עמוד:132

34 במרובע ABCF נתון : הנקודה D היא אמצע הצלע AF = BF = CF , FE ? BC , BF ? AC ; AB א . מהו סוג המרובע ? ABCF הוכיחו . ב . מהו סוג המרובע ? DECA הוכיחו . ג . מהו סוג המשולש ? DEF הוכיחו . משימות לסיכום 35 DF הוא קטע אמצעים במשולש ABC שבסרטוט , שהיקפו 32 ס " מ . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . 36 PE , PF וEF– הם קטעי אמצעים ב . ? ABC– היחס בין אורכי הצלעות במשולש EPF הוא . 3 : 5 : 7 היקף המשולש EPF הוא 45 ס " מ . מצאו את אורכי הצלעות של . ? ABC 37 MK וMP– הם קטעי אמצעים במשולש . ADB הוכיחו את הטענות : א . PK קטע אמצעים במשולש . ABD ב . המרובע DKMP הוא מקבילית . ג . 2 MP = AD ד . AKM KDP , PMK , MPB , הם משולשים שווי–שטח . ה . PMK וADB– הם משולשים דומים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר