עמוד:131

30 אתגר הקטעים BC , AF וDE– הם תיכוני המשולש , ABD והם חותכים את צלעות המשולש FCE בנקודות M , P ו . K– האם EK , CM וFP– הם תיכוני המשולש ? FCE הוכיחו את קביעתכם . 31 בטרפז ABDC שבסרטוט הנקודה F היא אמצע השוק . BD הישר FM מקביל לבסיסי הטרפז וחותך את האלכסון AD בנקודה . E מצאו את אורכי הקטעים . MF , ME , EF 32 הרחבה הנקודה K היא אמצע השוק BC בטרפז . AB ? D הישר KM מקביל לבסיסי הטרפז . הוכיחו : MK = ( AB + CD ) 2 33 הנקודות M וK– הן נקודות האמצע של השוקיים AD וBC– בטרפז . ABCD הוכיחו : א . MK מקביל לבסיסי הטרפז . ב . MK = ( AB + CD ) 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר