עמוד:129

25 בכל סעיף הנקודות D וE– נמצאות על הצלעות AB וBC– של המשולש . ABC ציינו בכל מקרה אם ניתן לקבוע שהקטע DE הוא קטע אמצעים . הוכיחו את קביעתכם . 26 במערכת הצירים שלפניכם היחידות על ציר X ועל ציר Y שוות זו לזו . א . הוכיחו בשתי דרכים שונות כי הקטע DE הוא קטע אמצעים במשולש . ABC ב . סרטטו מערכת צירים משלכם , העתיקו אליה את המשולש ( לפי שיעורי הקדקודים ) וסרטטו קטע אמצעים נוסף . כתבו את שיעורי הקצוות של הקטע והוכיחו כי הקטע שסרטטתם הוא אכן קטע אמצעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר