עמוד:128

21 המרובע ABCD הוא דלתון . הנקודות K , F , G וH– הן נקודות האמצע של צלעות הדלתון . מהו סוג המרובע ? GFKH הוכיחו את קביעתכם . כיצד ניתן לקבוע שקטע הוא קטע אמצעים במשולש ? 22 הנקודה M היא אמצע הצלע BC במשולש . ABC נתון : MK || AC האם MK הוא קטע אמצעים במשולש ? הסבירו . משפט קטע היוצא מאמצע צלע אחת של משולש ומקביל לצלע שנייה - הוא קטע אמצעים . 23 הוכיחו את המשפט שבמסגרת . AD 24 חשבו נתון הוא : את תיכון AB אורך DE ? במשולש התיכון 120 > , ישר – = AD ואת הזווית ADB אורכי 8 , ? הצלעות ס " >) מ = DE = 90 במשולש ABC . ( ? A . לקטע אמצעים במשולש יש ארבע תכונות , שתיים מהן על פי ההגדרה , ושתיים אחרות - על פי המשפט שהוכחנו : 1 קצה אחד של הקטע נמצא באמצע צלע אחת של המשולש . 2 הקצה האחר של הקטע נמצא באמצע צלע שנייה של המשולש . 3 הקטע מקביל לצלע השלישית . 4 הקטע שווה למחצית הצלע השלישית . במשימה הבאה תבדקו איזה צירוף של שתיים מהתכונות הוא תנאי מספיק כדי לטעון שקטע מסוים במשולש הוא קטע אמצעים , כלומר מאיזה צירוף של שתי תכונות אפשר להסיק שמתקיימות גם שתי התכונות האחרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר