עמוד:126

GH 12 הוא קטע אמצעים במשולש ישר–הזווית 13 ; DPT ס " מ 12 , DT = ס " מ . PT = א . מצאו את אורך הצלע . DP ב . מצאו את היקף המשולש DPT ואת שטחו . ג . מצאו את היקף המרובע DPHG ואת שטחו . MK 13 קטע אמצעים במשולש . ABC היחס בין אורכי הצלעות במשולש AMK שנוצר הוא . 3 : 4 : 5 היקף המשולש ABC הוא 48 ס " מ . א . סרטטו סקיצה המתארת את הנתונים . ב . מהו היחס בין אורכי הצלעות במשולש ? ABC ג . מצאו את אורכי הצלעות במשולש . ABC FK 14 קטע אמצעים במשולש ABE ששטחו 64 סמ " ר . הקטע FK מקצה על המשולש את הטרפז . AFKB מצאו את שטח הטרפז . EF 15 הוא קטע אמצעים במשולש ABD שבסרטוט . נתון : 2 EF = AB א . הוכיחו : BEF 1 הוא שווה–שוקיים . ABD 2 הוא שווה–שוקיים . ב . נתון : 5 ס " מ , EF = היקף ABD הוא 32 ס " מ . 1 מצאו את אורכי הצלעות של ABD . 2 מצאו את היקף המשולש 3 . BEF מצאו את שטחי המשולשים ABD ו . BEF– 16 הנקודות F , D וE– הן אמצעי הצלעות במשולש . ABC שטח המשולש ABC הוא 28 מ " ר והיקפו 26 מטר . מצאו את ההיקף ואת השטח של המשולש . DEF נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר