עמוד:121

ב . קטע אמצעים במשולש מה נלמד ? קטע אמצעים במשולש ותכונותיו כיצד ניתן לקבוע שקטע מסוים הוא קטע אמצעים ? הגדרה קטע המחבר בין נקודות אמצע של שתי צלעות במשולש נקרא קטע אמצעים . בסרטוט : הקטע MP הוא קטע אמצעים במשולש . ABC 1 א . סמנו במשולש שבמסגרת את שאר קטעי האמצעים . הסבירו כיצד קבעתם . ב . כמה קטעי אמצעים יש במשולש ? 2 האם הקטע המסומן באדום הוא קטע אמצעים במשולש ? הוכיחו את קביעתכם . ( אורכי הקטעים בסרטוטים הם בסנטימטרים ( . 3 הוכיחו כי הקטע האדום הוא קטע אמצעים במשולש AEB שבסרטוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר