עמוד:120

77 א . במצולע קמור חמש מהזוויות הן בנות 150 ° כל אחת ; שאר הזוויות הן חדות . כמה צלעות יש למצולע זה ? הדרכה : היעזרו במסקנת המשימה הקודמת . ב . מצאו כמה צלעות יש לכל אחד מהמצולעים . ציינו אם יש יותר מתשובה אפשרית אחת , והסבירו . 1 מצולע קמור שחמש מזוויותיו בנות 140 ° ושאר הזוויות חדות . 2 מצולע קמור ששתיים מזוויותיו בנות 120 ° ושאר הזוויות חדות . 3 מצולע קמור שארבע מזוויותיו בנות 150 ° ושאר הזוויות חדות . 4 מצולע קמור שחמש מזוויותיו בנות 170 ° ושאר הזוויות חדות . 5 מצולע קמור שיש לו שש זוויות בנות 160 ° ושאר הזוויותיו חדות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר