עמוד:116

למתעניינים 66 לפניכם מחומש משוכלל . ABCDE א . העבירו את האלכסון CE והוכיחו כי . EC || AB ב . האם כל אלכסון במחומש משוכלל מקביל לאחת מצלעות המחומש ? הסבירו . 67 האלכסונים BE וAC– במחומש המשוכלל ABCDE נחתכים בנקודה . F א . הוכיחו כי המרובע EDCF הוא מעוין . ב . הוכיחו כי המשולש AFB הוא משולש שווה–שוקיים . 68 א . לפניכם מצולעים משוכללים . מצאו את גודל הזווית המסומנת בצבע בכל אחד מהם . ב . הקדקודים האלכסונים M , LN ו N MP– , וP– נחתכים הם קדקודים בנקודה סמוכים . Q הוכיחו במצולע כי MQN משוכלל ? שווה בעל בגודלה n צלעות לזווית . של המצולע . 69 הצורות הצבועות התקבלו במרווחים שבין מצולעים משוכללים . חשבו את סכום הזוויות של כל צורה ונמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר