עמוד:115

62 בכל סעיף מצאו את גודל הזוויות . ? BC 63 הוא חוצה זווית הבסיס במשולש שווה–השוקיים BDE שבסרטוט . מצאו את גודלי הזוויות של . ? BDE 64 הוכיחו או הפריכו כל טענה : א . זווית חיצונית שליד זווית הראש של משולש שווה–שוקיים גדולה פי 2 מזווית הבסיס . ב . זווית חיצונית של משולש גדולה מכל זווית פנימית שלו . ג . זוויות הבסיס במשולש שווה–שוקיים הן זוויות חדות . 65 בכל סעיף קבעו כמה צלעות יש למצולע המתואר . א . סכום הזוויות הפנימיות של המצולע גדול פי 6 מסכום הזוויות החיצוניות שלו . ב . סכום הזוויות הפנימיות של המצולע שווה לסכום הזוויות החיצוניות שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר