עמוד:114

משימות לסיכום 57 א . מצאו את גודל הזווית במצולע משוכלל בן 24 צלעות . ב . כל זווית במצולע משוכלל היא בת . 162 ° כמה צלעות יש במצולע זה ? ג . במצולע משוכלל הזווית הפנימית גדולה ב 132 ° – מהזווית החיצונית . כמה צלעות יש מצולע זה ? 58 א . מספר הצלעות במצולע אחד גדול ב4– ממספר הצלעות במצולע האחר . מצאו את ההפרש בין סכומי הזוויות בשני המצולעים . ב . כיצד יגדל סכום הזוויות במצולע אם נגדיל את מספר הצלעות ב ? 2– ב ? 10– פי ? 2 59 בכל סעיף קבעו אם ייתכן מצולע מתאים . אם כן , ציינו כמה צלעות יש במצולע זה . אם לא , הסבירו מדוע . א . סכום הזוויות במצולע הוא . 1890 ° ב . סכום הזוויות במצולע הוא . 4320 ° ג . כל אחת מהזוויות במצולע בת . 200 ° ד . ארבע זוויות במצולע הן בנות 15 ° ושאר הזוויות בנות . 120 ° 60 א . גודלה של כל זווית במצולע הוא . 144 ° כמה צלעות יש במצולע זה ? ב . גודלה של כל זווית במצולע אחד הוא . 156 ° מצאו את סכום הזוויות במצולע אחר , שמספר צלעותיו קטן ב3– ממספר צלעותיו של המצולע הראשון . 61 סביב מצולע משוכלל ורוד יצרנו מסגרת מריצוף של ריבועים ומחומשים משוכללים , לסירוגין . כמה צלעות יש למצולע הוורוד ? הוכיחו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר