עמוד:113

משפט סכום הזוויות החיצוניות במצולע אינו תלוי במספר הצלעות : הסכום הוא קבוע ושווה ל . 360 ° – 51 בכל סעיף קבעו כמה צלעות יש למצולע המתואר . א . מצולע שכל אחת מזוויותיו החיצוניות בת . 72 ° ב . מצולע שכל אחת מזוויותיו החיצוניות בת . 24 ° 52 במשולש ABC היחס בין הזוויות החיצוניות הוא . 3 : 4 : 5 א . מצאו את זוויות המשולש . ב . איזה סוג של משולש הוא ?? ABC ג . אורך הצלע הארוכה של המשולש הוא 12 ס " מ . מצאו את אורכי הצלעות האחרות . 53 בכל סעיף קבעו אם קיים משולש המתאים לתיאור . נמקו את קביעתכם . א . היחס בין הזוויות החיצוניות של המשולש הוא . 1 : 2 : 3 ב . היחס בין הזוויות החיצוניות של המשולש הוא . 7 : 8 : 9 ג . כל הזוויות החיצוניות של המשולש שוות זו לזו . ד . זווית חיצונית אחת של המשולש שווה לאחת מהזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה . 54 בכל סעיף קבעו כמה צלעות יש למצולע המתואר . א . סכום הזוויות הפנימיות במצולע גדול פי 4 מסכום הזוויות החיצוניות . ב . סכום הזוויות הפנימיות במצולע גדול ב 180 ° – מסכום הזוויות החיצוניות . 55 סכום הזוויות החיצוניות של מצולע משוכלל קטן פי 5 מסכום הזוויות הפנימיות שלו . היקף המצולע 288 ס " מ . מצאו את אורך הצלע של המצולע . 56 הוכיחו או הפריכו כל טענה : א . קיים מצולע שסכום זוויותיו הפנימיות שווה לסכום זוויותיו החיצוניות . ב . קיים מצולע שכל זוויותיו החיצוניות שוות זו לזו . ג . קיים מצולע שסכום זוויותיו הפנימיות גדול פי 24 מסכום זוויותיו החיצוניות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר