עמוד:110

48 ? ABC הוא משולש שווה–שוקיים . ( CA = CB ) א . CH הוא חוצה הזווית החיצונית שליד זווית הראש . הוכיחו כי CH מקביל לבסיס . AB ב . נסחו טענה הפוכה לטענה שהוכחתם בסעיף א . הוכיחו או הפריכו את הטענה שניסחתם . סכום הזוויות החיצוניות במצולע ליד כל קדקוד במצולע יש שתי זוויות חיצוניות השוות זו לזו ( הסבירו מדוע (! ולכן די אם נתעניין באחת מהן . מכאן ואילך נעסוק רק באחת מהזוויות החיצונית שליד כל קדקוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר