עמוד:109

44 בכל סעיף נתונים סרטוט וטענות . לכל טענה קבעו לפי הנתונים שבסרטוט אם היא נכונה או לא נכונה . הסבירו . 45 הוכיחו את הטענה : זוויות הבסיס במשולש שווה–שוקיים הן חדות . הדרכה : היעזרו בזווית החיצונית הצמודה לזווית הראש . 46 נתון : ? ABC הוא משולש קהה–זווית . ( B > 90 ° ) הנקודה A ציינו = ? נכון D DCB או ? נמצאת לא נכון על ונמקו הצלע ? . AB . 47 הוכיחו או הפריכו כל טענה : א . אם יש למשולש זווית חיצונית חדה , אז המשולש הוא קהה–זווית . ב . אם יש למשולש זווית חיצונית ישרה , אז המשולש הוא ישר–זווית . ג . אם יש למשולש זווית חיצונית קהה , אז המשולש הוא חד–זוויות . ד . אם יש למשולש זווית חיצונית ישרה , אז שתי הזוויות החיצוניות האחרות הן קהות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר