עמוד:107

37 הוכיחו כי ? ABC שבסרטוט הוא משולש שווה–שוקיים . 38 הוכיחו כי AK הוא חוצה זווית A במשולש ABC שבסרטוט . 39 הקטעים הוכיחו בשתי AD ו דרכים KC– נחתכים כי ? D בנקודה . ? A + ? . K = ? C + 40 א . במשולש ABC הזווית A גדולה ב 75 ° – מהזווית . B הזווית החיצונית שליד קדקוד C היא בת . 133 ° מצאו את זוויות המשולש . ב . סכום שתי זוויות חיצוניות במשולש הוא . 220 ° מצאו את גודל הזווית הפנימית שאינה צמודה לזוויות אלה . 41 א . סרטטו סקיצה של משולש שווה–שוקיים שבו היחס בין גודלי הזוויות הפנימיות הוא . 2 : 5 ב . מהו היחס בין גודלי הזוויות החיצוניות של המשולש שסרטטתם ? הסבירו . ג . האם קיים משולש שווה–שוקיים אחר , שקיים בו אותו יחס בין הזוויות הפנימיות , אך היחס בין גודלי הזוויות החיצוניות שלו שונה מזה שמצאתם בסעיף ב ? אם כן , סרטטו סקיצה של משולש כזה ומצאו את היחס בין הזוויות החיצוניות . אם לא , הסבירו מדוע לא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר