עמוד:106

33 בכל סעיף כתבו באמצעות ? ביטוי מתאים לזווית המסומנת בצבע . 34 מצאו בשתי דרכים שונות את גודלי הזוויות של המשולש שווה–השוקיים ABC שבסרטוט . 35 בכל סעיף מופיע תיאור שמתייחס למשולש שווה–שוקיים . ציינו אם התיאור מתקיים תמיד , לפעמים או אף פעם לא . נמקו . א . הזווית החיצונית שליד אחת מזוויות הבסיס היא זווית חדה . ב . הזווית החיצונית שליד אחת מזוויות הבסיס היא זווית קהה . ג . הזווית החיצונית שליד זווית הראש היא זווית ישרה . 36 הנקודות א נתון . חשבו 136 ° : את D ו – = הזוויות ACE E נמצאות ; ? זווית ו על 1 B 2– על . גדולה המשכי ב– הצלע 8 ° מזווית BC של ; B 2 המשולש , ABC DB = AB כמו בסרטוט . 1 ב . חשבו את . ? D

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר