עמוד:105

29 נכון או לא נכון ? הסבירו . א . זווית חיצונית במצולע היא זווית שבין צלע המצולע לבין המשך צלע אחרת . ב . בכל מצולע יש זוויות חיצוניות שונות בגודלן . ג . בכל מצולע זוויות חיצוניות שליד אותו קדקוד שוות זו לזו . ד . בכל מצולע זווית חיצונית שונה בגודלה מהזוויות הפנימית הצמודה לה . ה . במצולע משוכלל כל הזוויות החיצוניות שוות זו לזו . זווית חיצונית במשולש 30 א . מצאו את סכום הזוויות A וB– במשולש שבסרטוט . ב . האם מסעיף א נובע שבכל משולש כל זווית חיצונית שווה לסכום שתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה ? הוכיחו את תשובתכם . משפט זווית חיצונית של משולש שווה לסכום שתי זוויות בסרטוט המשולש + ? B : שאינן ? = ? A צמודות לה . 31 סרטטו מרובע . ABCD סמנו את אחת הזוויות החיצוניות שלו , ובטאו אותה באמצעות שלוש הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה . 32 האם קיים משולש המתאים לתיאור ? אם כן - סרטטו משולש כזה . אם לא - הסבירו מדוע לא . א . זווית חיצונית אחת של המשולש היא ישרה , וזווית פנימית שאינה צמודה לה היא קהה . ב . זווית חיצונית אחת של המשולש היא ישרה , וזווית חיצונית אחרת היא קהה . ג . זווית חיצונית אחת של המשולש היא קהה , וזווית חיצונית אחרת היא חדה . ד . למשולש יש שתי זוויות חיצוניות קהות . ה . למשולש יש שתי זוויות חיצוניות חדות . ו . כל הזויות החיצוניות של המשולש הן קהות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר