עמוד:103

23 יש מצולעים משוכללים שאפשר לרצף באמצעותם מצולעים אחרים . בדקו אם אפשר לרצף מצולע באמצעות מצולעים מסוגים שונים : א . ריבועים חופפים ג . מחומשים משוכללים חופפים ב . משושים משוכללים חופפים ד . מתומנים משוכללים חופפים . נמקו את תשובותיכם . אם מתקבל מצולע - קבעו אם הוא משוכלל ונמקו . 24 א . סביב מצולע משוכלל סגול יצרנו מסגרת מריצוף של ריבועים ומשולשים משוכללים , לסירוגין . כמה צלעות יש למצולע הסגול ? הוכיחו את תשובתכם . ב . סביב מצולע משוכלל ירוק יצרנו מסגרת מריצוף של ריבועים ומשושים משוכללים , לסירוגין . כמה צלעות יש למצולע הירוק ? הוכיחו את תשובתכם . ABCD 25 הוא ריבוע . הנקודה M נמצאת על האלכסון AC כך שאורך הקטע AM שווה לאורך צלע הריבוע . א . מהו סוג המרובע ? ABMD הוכיחו את קביעתכם . ב . בעזרת ריבועים מחולקים , זהים לריבוע , ABCD יצרנו ריצוף כמו זה שבסרטוט . 1 מצאו בריצוף מתומנים משוכללים חופפים . הסבירו מדוע הם משוכללים . 2 מצאו בריצוף מתומן שאינו משוכלל . חשבו את גודלי זוויותיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר