עמוד:101

17 במרובע ABCD היחס בין גודלי הזוויות הוא : . 1 : 2 : 4 : 5 א . מצאו את גודלי הזוויות של המרובע . ב . דני אומר : כל מרובע שבין זוויותיו יש יחס כזה הוא טרפז . האם דני צודק ? הוכיחו . ג . אם בסעיף ב קבעתם שדני אינו צודק - האם ייתכן טרפז המקיים את התנאי ? נמקו . 18 הוכיחו או הפריכו כל טענה . שימו לב : ההוכחה וההפרכה של טענת קיום שונות מההוכחה וההפרכה של טענת הכללה : כדי להוכיח טענת קיום די בדוגמה אחת , ואילו כדי להפריך אותה יש צורך בהוכחה כללית . א . קיים מרובע שבו אחת הזוויות שווה בגודלה לסכום שלוש הזוויות האחרות . ב . קיים מרובע שיש בו שלוש זוויות חדות . ג . קיים מרובע שיש בו שלוש זווית קהות . ד . קיים מרובע בעל ארבע זוויות חדות . ה . קיים מרובע בעל ארבע זוויות קהות . ו . קיים מרובע שהזווית הקטנה ביותר בו היא זווית קהה . 19 סרטטו שני מרובעים חופפים וגזרו אותם . גזרו כל אחד מהמרובעים לאורך אלכסון אחר ( ראו דוגמה בסרטוט . ( הרכיבו מארבעת החלקים מרובע . איזה סוג של מרובע קיבלתם ? הוכיחו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר