עמוד:100

14 א . נתון מצולע בעל 15 צלעות . בעזרת אחד האלכסונים " הסרנו " מהמצולע משולש . בכמה שונה סכום הזוויות של המצולע שנותר מסכום הזוויות של המצולע המקורי ? ב . מספר הצלעות במצולע אחד גדול ב3– ממספר הצלעות במצולע האחר . מצאו את ההפרש בין סכומי הזוויות בשני המצולעים . ג . בכמה יגדל סכום הזוויות במצולע בעל n צלעות אם נוסיף למצולע צלע אחת ? שלוש צלעות ? שש צלעות ? 2 n צלעות ? 15 בכל סעיף קבעו אם קיים מצולע המתאים לתיאור . אם כן , קבעו כמה צלעות יש במצולע זה . אם לא , הסבירו מדוע לא קיים מצולע כזה . א . סכום הזוויות במצולע הוא . 1440 ° ב . סכום הזוויות במצולע הוא . 1170 ° ג . כל אחת מזוויות המצולע בת . 165 ° ד . כל אחת מזוויות המצולע בת . 240 ° ה . ארבע זוויות במצולע הן בנות 55 ° ושאר הזוויות בנות . 110 ° ו . זווית אחת במחומש גדולה פי 2 מכל אחת מהזוויות הסמוכות לה וקטנה פי 2 מכל אחת מהזוויות האחרות . 16 בכל סעיף מוצג מצולע קעור . חשבו את סכום זוויותיו בשני אופנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר