עמוד:98

5 בכל סעיף מצאו את גודלי הזוויות של המצולע . 6 בכל סעיף חשבו את גודלי הזוויות של המצולע המתואר . א . משושה שכל זוויותיו שוות . ב . מחומש שגודלי זוויותיו הם סדרה עם הפרש קבוע של . 30 ° ג . טרפז שווה–שוקיים שהסכום של שלוש מזוויותיו הוא . 250 ° ד . מרובע ששלוש מזוויותיו שוות זו לזו והזווית הרביעית בת . 105 ° ה . מצולע בעל 12 צלעות , ששלוש מזוויותיו הן ישרות ושאר הזוויות שוות זו לזו . 7 א . הגודל של כל זווית במצולע הוא . 135 ° כמה צלעות יש למצולע זה ? ב . נתון מצולע שכל אחת מזוויותיו בת . 160 ° מצאו את סכום הזוויות במצולע אחר , שמספר צלעותיו קטן פי 3 ממספר צלעותיו של המצולע הנתון . ג . שתיים מהזוויות של מצולע הן בנות 40 ° ושאר הזוויות בנות . 160 ° כמה צלעות יש למצולע זה ? 8 א . כמה אלכסונים יוצאים מקדקוד אחד של מחומש ? של מרובע ? של מתומן ? ב . שערו כמה אלכסונים יוצאים מקדקוד אחד של מצולע בעל 50 צלעות . הסבירו את השערתכם . ג . כתבו ביטוי מתאים למספר האלכסונים היוצאים מקדקוד אחד של מצולע בעל n צלעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר