עמוד:97

2 א . הציעו דרכים שונות לחשב את סכום הזוויות במחומש שלפניכם . ב . מירי וניר הציעו דרכים לחשב את סכום הזוויות במחומש . 1 הסבירו כל אחת מדרכי החישוב . 2 האם בדרך שהציע ניר חשוב המיקום של הנקודה 3 ? K האם מהחישובים של מירי וניר נובע שבכל מחומש סכום הזוויות הוא ? 540 ° מירי אמרה : העברתי את כל האלכסונים מאחד הקדקודים . נוצרו שלושה משולשים , לכן סכום הזוויות במחומש הוא : 3 = 540 ° 180 ° ניר אמר : סימנתי בתוך המצולע נקודה K וחיברתי אותה לכל אחד מקדקודי המחומש . נוצרו חמישה משולשים , לכן סכום הזוויות במחומש הוא : 5 - 360 ° = 540 ° 180 ° 3 א . סרטטו משושה משלכם וחשבו את סכום זוויותיו בשתי דרכים שונות . ב . הציעו דרכים למצוא את סכום הזוויות של מצולע קמור בעל 10 צלעות ואת סכום הזוויות של מצולע קמור בעל 100 צלעות . ג . נסו לכתוב ביטוי מתאים לסכום הזוויות של מצולע בעל n צלעות . משפט סכום הזוויות במצולע קמור בעל n צלעות הוא . 180 ( n - 2 ) = 180 n - 360 הערות : 1 המשפט הזה נכון גם למצולעים קעורים , אבל ההוכחה לכך מתבססת על מושגים מתמטיים שעדיין לא נלמדו , ולכן לא נוכיח אותו כאן . 2 מכאן ועד לסוף הפרק משולשים נתייחס רק למצולעים קמורים , אלא אם כן מצוין בפירוש אחרת . 4 מצאו את סכום הזוויות בכל אחד מהמצולעים : א . מצולע בעל 9 צלעות ב . מצולע בעל 15 צלעות ג . מצולע בעל 20 צלעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר