עמוד:86

28 אם אפשר , חשבו . אם אי–אפשר , הסבירו מדוע . 29 כתבו > או . < 30 בכל סעיף נתונה משוואה ריבועית . כמה פתרונות יש למשוואה ? היעזרו בגרף . פתרו את המשוואה . 31 בכל סעיף בנו סקיצה של משוואה ריבועית f ( x ) = 0 המתאימה לתנאי המפורט בסעיף . א . למשוואה f ( x ) = 0 יש שני פתרונות חיוביים . ב . למשוואה f ( x ) = 0 יש שני פתרונות , אחד חיובי והאחר שלילי . ג . למשוואה f ( x ) = 0 יש פתרון יחיד , והוא שלילי . ד . למשוואה f ( x ) = 0 אין פתרונות . 32 פתרו את המשוואות . 33 חשבו . ( אפשר להשתמש במחשבון ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר