עמוד:85

22 לפניכם גרף הפונקציה . f ( x ) = x ( x - 5 )( x + 5 ) א . פתרו את המשוואה : x ( x - 5 )( x + 5 ) = 0 ב . מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם ציר . Y ג . כתבו את תחום החיוביות ותחום השליליות של הפונקציה . 23 חשבו . 24 מצאו שלושה מספרים שאם נציב אותם במקום x בביטוי , -x התוצאה תהיה מספר חיובי שלם . 25 בכל סעיף כתבו אם הוא נכון או לא נכון והסבירו . א . למספר 100 יש שני שורשים . ב . למספר -100 אין כלל שורשים . ג . למספר 49 יש רק שורש אחד . ד . לא קיים -49 ה . -36 =-6 ו . - 36 =-6 26 כתבו = או . 27 חשבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר