עמוד:84

18 בכל סעיף : 1 סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . 2 תארו את מאפייני הפונקציה : נקודות אפס , נקודת חיתוך עם ציר , Y תחום עלייה ותחום ירידה , קדקוד , מקסימום או מינימום , ציר סימטרייה , תחום שליליות ותחום חיוביות . 19 בכל סעיף : 1 כתבו כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה f ( x ) עם ציר . X כתבו את שיעורי הנקודות . 2 כתבו כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה f ( x ) עם ציר . Y כתבו את שיעורי הנקודות . 20 ידוע שקדקוד הפונקציה g ( x ) = x - c נמצא בנקודה . ( 0 , -9 ) בכל סעיף ענו על השאלה , אם אפשר , והסבירו את תשובתכם . א . מהו המספר ? c ב . מצאו את שיעורי הנקודות השייכות לגרף של הפונקציה : ? - , -5 ) ( ? -, 16 ) ( 1 , ? - ) ( 3 , ? - ) ( -3 , ? - ) ( -1 , ? - ) ג . מהו ציר הסימטרייה של הפונקציה ? ד . עבור אילו ערכי x הפונקציה עולה ? יורדת ? ה . עבור אילו ערכי x הפונקציה חיובית ? שלילית ? ו . מהי נקודת החיתוך עם ציר ? Y 21 א . תארו את מאפייני הפרבולה . h ( x ) = 2 ( x - 3 )( 4 - x ) ב . באילו נקודות הגרף של h ( x ) חותך את ציר ? X מדוע ? ג . סרטטו סקיצה של הגרף וענו : עבור אילו ערכים של x ערכי h ( x ) חיוביים ? שליליים ? ? 0 הסבירו . ד . עבור אילו ערכים של x הפונקציה h ( x ) יורדת ? ה . עבור אילו ערכים של x הפונקציה h ( x ) עולה ? ו . מהו הערך של x שבו יש מינימום לגרף הפונקציה ? h ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר