עמוד:82

ביטויים של פונקציה ריבועית 13 א . התאימו לכל גרף בסרטוט ביטוי אלגברי היכול לייצג אותו . הסבירו את בחירתכם . שימו לב : יש ביטוי אלגברי שאינו מתאים לשום גרף . ב . הסבירו מדוע הביטוי הנוסף אינו מתאים לשום גרף ונסו לסרטט סקיצה של גרף המתאים לו . 14 בסרטוט שלפניכם נתונות מספר פרבולות בצורה . k ( x ) = ax א . כל אחת מהנקודות שלפניכם שייכת לאחת הפרבולות שבסרטוט . עבור כל נקודה כתבו לאיזו פרבולה היא שייכת . הסבירו את תשובותיכם . ב . כתבו > או < או . = הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר