עמוד:81

10 בכל סעיף נתונים פרבולה שהתקבלה על ידי הזזה של הפרבולה f ( x ) = x ושיעורי הקדקוד שלה . כתבו ביטוי מתאים לכל אחת מהפרבולות . 11 בכל אחד מהסעיפים א-ד מתוארות הזזות של הפונקציה 1 . f ( x ) = x כתבו ביטוי של הפונקציה המתקבלת על ידי ההזוות . 2 כתבו מהו ציר הסימטרייה של הפרבולה המתקבלת . 3 כתבו מהו קדקוד הפרבולה . 4 כתבו מהי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר . Y 5 כתבו מהן נקודות האפס של הפונקציה . א . הזזה למעלה ב9– יחידות , ואחר כך הזזה ימינה ב5– יחידות . ב . הזזה שמאלה ב4– יחידות , ואחר כך הזזה למעלה ביחידה אחת . ג . הזזה ימינה ב3– יחידות , ואחר כך הזזה למטה ב4– יחידות . ד . הזזה למטה ב25– יחידות , ואחר כך הזזה שמאלה ב10– יחידות . 12 פתרו ( היעזרו בסקיצה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר