עמוד:80

5 בכל סעיף נתונה פונקציה שהגרף שלה מתקבל על ידי הזזה של גרף הפונקציה 1 . f ( x ) = x קבעו בכמה יחידות ובאיזה כיוון יש להזיז את גרף הפונקציה המקורית כך שיתקבל גרף הפונקציה הנתונה . הסבירו . 2 כתבו מהם שיעורי הקדקוד של הפרבולה . 3 בנו סקיצה של גרף הפונקציה . 6 פתרו את המשוואות ואת האי–שוויונות . 7 פרבולה חותכת את ציר X בנקודות . ( -2 , 0 ) ( 2 , 0 ) קדקוד הפרבולה נמצא בנקודה . ( 0 , 6 ) א . סרטטו סקיצה של הפרבולה . ב . מהו ציר הסימטרייה של הפרבולה ? ג . הנקודות ( 3 , -7 . 5 ) ו– ( -1 , 4 . 5 ) שייכות לפרבולה . השלימו את השיעורים של הנקודות . ( -3 , ? ) ( 1 , ? ) - - 8 סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה . פתרו את המשוואה . f ( x ) = 0 9 ידוע שהנקודות ( 23 , 525 ) ( 17 , 285 ) שייכות לגרף של הפונקציה הריבועית . g ( x ) = x + c בכל סעיף ענו על השאלה , אם אפשר , והסבירו את תשובתכם . א . מהו המספר ? c ב . הנקודות ( -23 , ? - ) ( -17 , ? - ) שייכות לגרף של הפונקציה . מהם שיעוריהן ? ג . מהו ציר הסימטרייה של הפונקציה ? ד . מהם תחום העלייה ותחום הירידה של הפונקציה ? ה . מהם תחום החיוביות ותחום השליליות של הפונקציה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר