עמוד:77

9 פתרו כל אחת ממערכות המשוואות בשיטה שתבחרו . בדקו . 10 בכל סעיף נתונים ייצוג אלגברי וגרף של שתי פונקציות . מצאו את שיעורי הנקודות המסומנות בסרטוט . פתרון בעיות מילוליות בעזרת מערכת משוואות ריבועיות 11 שטחו של מלבן הוא 48 סמ " ר . היקף המלבן הוא 28 ס " מ . מצאו את אורכי הצלעות של המלבן . 12 הסכום של שני מספרים הוא . 11 סכום הריבועים של שני המספרים הוא . 65 מהם המספרים ? 13 בסרטוט יש ריבוע ומלבן שאינו ריבוע . לשתי הצורות יש צלע משותפת . שטח המלבן גדול משטח הריבוע ב6– מ " ר . היקף המלבן גדול מהיקף הריבוע ב6– מ . ' מצאו את צלעות המלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר