עמוד:75

4 בכל אחד מהסעיפים I ו– נתונה מערכת משוואות ונתונים שיעורי נקודות במערכת צירים . א . מצאו את שיעורי הנקודות : 1 שהם פתרון של המשוואה הראשונה בלבד . 2 שהם פתרון של המשוואה השנייה בלבד . 3 שהם פתרון של מערכת המשוואות . 4 שאינם פתרון של שום משוואה במערכת . ב . סרטטו את שני הגרפים המייצגים את מערכת המשוואות . סמנו בסרטוט את הנקודות הנתונות . בדקו אם הנקודות שסימנתם מתאימות לתשובותיכם בסעיף א . 5 לפניכם שלוש מערכות משוואות ושלושה סרטוטים . התאימו סרטוט לכל מערכת . הסבירו איך קבעתם . קבעו כמה פתרונות יש לכל מערכת משוואות וכתבו מהם הפתרונות . בדקו על ידי הצבה אם נקודות החיתוך הן אכן הפתרונות של מערכת המשוואות . 6 הטבלה שלפניכם מציגה את האפשרויות השונות למספר הפתרונות שיכולים להיות למערכת של שתי משוואות . סרטטו סקיצה מתאימה לכל משבצת בטבלה . אם אי–אפשר , סמנו . X

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר