עמוד:74

תזכורת פתרון של משוואה בשני משתנים הוא זוג מספרים שהצבתם במשוואה יוצרת שוויון מספרי . גרף של משוואה בשני משתנים הוא אוסף כל הנקודות ששיעוריהן הם פתרונות של המשוואה . פתרון של מערכת משוואות הוא פתרון משותף של כל המשוואות במערכת . השיטה הגרפית לפתרון מערכת של שתי משוואות פירושה בניית גרפים של שתי המשוואות במערכת צירים אחת , וכתיבת השיעורים של הנקודות המשותפות לשני הגרפים . דוגמה נפתור בשיטה הגרפית את מערכת המשוואות : א . בכל אחת מהמשוואות נבטא את המשתנה y כפונקציה של המשתנה : x ב . נבנה גרפים של שתי הפונקציות . ג . נמצא את שיעורי נקודות החיתוך של שני הגרפים : ( -2 , 0 ) ו ( 1 , 3 )– אלה הם פתרונות המערכת . ד . נבדוק על ידי הצבה במערכת המשוואות המקורית : למערכת הנתונה יש אם כן שני פתרונות : ( -2 , 0 ) ו . ( 1 , 3 )– 3 א . פתרו את מערכות המשוואות בשיטה הגרפית . בדקו על ידי הצבה . ב . האם תמיד אפשר למצוא בשיטה הגרפית פתרון מדויק של מערכת משוואות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר