עמוד:72

57 א . כתבו פונקציה המתאימה את מספר המשבצות בצורה למספר הצורה בסדרה . נמקו . ב . מהו מספר הצורה שיש בה 120 משבצות ? 58 לפניכם סדרת תרגילים ותוצאותיהם . א . מהו הכלל שלפיו בנויה סדרת התרגילים ? ב . הסבירו את התוצאות . ( שימוש במשתנים עשוי לסייע מאוד בהסבר (! משימות לסיכום 59 פתרו את המשוואות ובדקו . 60 אחת הצלעות של מלבן גדולה ב2– ס " מ מהצלע האחרת . שטח המלבן הוא 35 סמ " ר . מצאו את היקף המלבן . 61 כיצד אפשר לקבוע כמה פתרונות יש למשוואה ריבועית מסוימת ? הסבירו . 62 לפניכם שלוש פונקציות ריבועיות . תארו את מאפייני הפרבולה המייצגת כל פונקציה . * משימה 57 מתבססת על אתר : http : // juniorofek . cet . ac . il / units / function / he / math / unit 262 / act 1 . aspx

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר