עמוד:71

54 א . לפניכם מרובע , מחומש ומשושה . כמה אלכסונים יש לכל אחד מהם ? ב . למצולע מסוים יש n צלעות . 1 כמה קדקודים יש למצולע ? 2 כמה אלכסונים יוצאים מכל קדקוד במצולע ? ג . הסבירו את הנוסחה : n ?( n - 3 ) מספר האלכסונים במצולע בעל n צלעות = 2 ד . כמה אלכסונים יש למשולש ? האם לפי הנוסחה הכתובה בסעיף ג התקבלה אותה תשובה ? ה . חשבו את מספר האלכסונים של מצולע בעל 12 צלעות . ו . כמה צלעות יש למצולע בעל 14 אלכסונים ? 55 כפרויקט ראשון בנגרות החליט רן לבנות ארגז שבסיסו ריבועי וגובהו חצי מטר ( כדי שיוכל להכניס אותו מתחת למיטה שלו . ( מחיר העץ הוא 20 ש " ח למטר מרובע . התקציב של רן הוא 40 ש " ח . עליו לברר מהם ממדי הארגז שיוכל לבנות . רן עדיין לא החליט אם יבנה ארגז עם מכסה או בלעדיו . בנו משוואות שפתרונן יאפשר לרן לדעת מהם ממדי הארגז שיוכל לבנות במקרה שיחליט לבנות ארגז עם מכסה , ובמקרה שיחליט לבנות ארגז ללא מכסה . 56 א . בכל אחד מהמקרים : אם לא קיימים זוגות מספרים כאלו - הסבירו למה . אם התשובה היא " כן " - מצאו את המספרים . האם קיימים שני מספרים שסכומם וגם מכפלתם שווים ל ? 4– האם קיימים שני מספרים שסכומם וגם מכפלתם שווים ל ? 5– האם קיימים שני מספרים שסכומם וגם מכפלתם שווים ל ? 3– ב . הציעו דרך בדיקה שבעזרתה אפשר תמיד לבדוק מהם כל זוגות המספרים שסכומם ומכפלתם שווים למספר נתון . * משימה 55 מתבססת על אתר : http : // www . cet . ac . il / math / function / square / solution / solution 4 . htm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר